Návštěvní řád

Návštěvní řád Regenerace Ostrava – dále jen RO

1.    Vstup do prostor RO je povolen pouze s platnou rezervací podle odstavce 2 tohoto řádu. Ceny vstupného jsou zveřejněny na webových stránkách www.vaseterapeutka.cz

2.     Rezervace je zrušena provozovatelem po dvaceti minutách rezervované doby, kdy měl návštěvník na proceduru nastoupit a nenastoupil. V případě opožděného nástupu návštěvníka na proceduru je poskytovatel službu oprávněn zkrátit s ohledem na další rezervace, pokud mu to provozní podmínky neumožní jinak. Návrh na rezervaci návštěvník předkládá na základě volných termínů, uvedených v on-line v rezervačním systému RO na stránkách www.vaseterapeutka.cz , popřípadě na telefonu 774 610 100.

3.    Zvolený termín a vybraná služba je návštěvníku potvrzována na jeho email a až poté je pro RO závazná. V případě telefonického objednávání na 774 610 100 provozovatel nemůže ručit za správnost uvedení emailové adresy klientem nebo její nezřízení či nedostupnost. V tomto případě platí rezervace zadaná provozovatelem na základě telefonického rozhovoru do rezervačního systému. Návštěvník  má právo podat návrh na rezervaci i SMS zprávou na 774 610 100 a vyžádat si potvrzení rezervace SMS zprávou na 774 610 100 s textem potvrdit rezervaci.

4.    Změna  provedené rezervace je možná nejpozději 2 pracovní den před rezervovanou službou, a to výhradně emailovou zprávou nebo SMS zprávou na silvie@vaseterapeutka.cz nebo 774 610 100 s uvedením svého jména, jinak poukaz nebo zaplacená záloha na objednanou službu propadá. Propadlý poukaz nebo objednanou službu lze obnovit za poplatek 100,-Kč. Soboty, neděle jsou považovány za dny volna. Požadovaná změna, která je zadaná a potvrzená  na pondělí, lze nejpozději změnit ve čtvrtek.

5.    Vstupem do RO se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců.

6.    Vstup do prostor RO je umožněn návštěvníkům pouze v provozní době od 9:00 do 18:30, a to výhradně za účelem čerpání zakoupené procedury. Rezervace, dotazy a prodej jsou řešeny výhradně pomocí elektronické recepce nebo na telefonním čísle 774 610 100. Návštěvník je oprávněn čerpat službu i po době platnosti  poukazu / voucheru, avšak za předpokladu, že poukaz / voucher  registroval u provozovatele v době jeho platnosti. Provozovatel zajistí čerpání služby návštěvníku i po době platnosti poukazu v případě, že kapacitní důvody mu již neumožňují jinak a návštěvník je povinen strpět toto omezení.

7.    Návštěvník má možnost do 10.minut od zahájení procedury od té odstoupit, přičemž provozovatel vrátí cenu procedury.

Vyloučení z návštěvy RO

1.    Do RO není dovolen vstup osobám postižených horečkou, zánětem očních spojivek, s nakažlivými chorobami, s kožními parazity, s vyrážkami, s chorobami provázenými výtokem hnisu apod. Taktéž osobám v karanténě, s výskytem infekce v kolektivu, členům rodin, v nichž se vyskytla nakažlivá nemoc a nemocný není od ostatních izolován. Dále osobám zahmyzeným a osobám zjevně pod vlivem alkoholu. Maximální přípustná váha klienta je 120 kg bez oděvu, z důvodu bezpečnosti práce na strojním zařízení a jejich technické přípustnosti.

2.    Návštěvník RO je před výkonem jednotlivé zakoupené procedury řádně seznámen personálem s kontraindikacemi, které mohou mít vliv na jeho zdraví.

3.    RO může být vykázán bez nároku na vrácení peněz  za již zaplacené procedury ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků RO

Kontraindikace, pro které nelze provádět celkové nebo lokální masáže:

CELKOVÁ KONTRAINDIKACE

·         při srdečních onemocněních

·         při generalizovaných nádorových onemocněních

·         epileptici, klienti s kolísavým tlakem

·         při aterosklerotických onemocněních

·         při onemocněních dutiny břišní, spojených se záněty nebo krvácením (appendicitis, adnexitis, cholecystitis, žlučníkový vřed, dvanácterníkový vřed, nádory zažívacího traktu)

·         při poraněních dutiny břišní

·         při závažnějších krvácivých stavech (hemofilie, leukémie)

·         při horečnatých, infekčních nebo akutně zánětlivých onemocněních

·         při stavech vyžadujících klid na lůžku a po nedávných operacích

·         při celkové tělesné vyčerpanosti nebo sešlosti

·         při selhání životně důležitých orgánů

·         při akutních psychózách a stavech pod vlivem alkoholu, drog a psychotropních látek

·         Bezprostředně po jídle

MÍSTNÍ KONTRAINDIKACE

·         v místech hnisavých nebo plísňových onemocnění

·         v místech zanícených kloubů (akutní revmatismus, dekompenzované artrózy, akutní ataka dny)

·         v místech krvácejících poranění, otevřených ran nebo rozsáhlejších zhmožděnin a zlomenin

·         v místech pokousání zvířetem či uštknutí hadem

·         v místech popálenin, opařenin nebo poleptaných ploch na kůži

·         v místech křečových žil (varixů), zánětu žil nebo bércových vředů

·         v místech otoků nejasného původu

·         v místech zvětšených místních uzlin, nádorů, bradavic, mateřských znamének, zanícených nebo vředových afekcí

·         břicho u těhotných žen a šestinedělek a u žen při menstruaci

·         břicho při akutních onemocněních žlučníku

·         břicho při úporné zácpě, při průjmech nebo při nevyprázdněném močovém měchýři

·         genitálie

·         prsní bradavky u mužů a celá prsa u žen

Provozní pokyny pro návštěvníky RO

1.    Každý návštěvník RO je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu a pokynů zaměstnanců centra. Cílem ustanovení tohoto řádu je dodržování pořádku a vytvoření příjemného prostředí sloužícího k oddechu a relaxaci

2.    Návštěvníku je doporučeno dostavit se 5 minut před započetím procedury do RO a vyčkat v recepci na výzvu pracovníka RO k nástupu na proceduru.

3.    Všem návštěvníkům je v prostorách RO k dispozici kvalifikovaný personál, personál odpovídá za dodržování čistoty a pořádku

4.    Návštěvníkům RO není poskytován ručníkový servis. Při masážích se používají jednorázové prostředky. Pro zábalové aplikace musí návštěvník používat vlastní osušku. Na tuto povinnost  RO upozorňuje návštěvníka emailovou zprávou.

5.    Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do RO přicházet řádně osprchován, pokud možno bez použití parfému.

6.    Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je nutno zavolat personál RO, který zajistí základní ošetření a v případě nutnosti lékařskou pomoc. Údaje o úrazu se zaznamenávají do knihy úrazů

7.    Návštěvníci trpící epilepsií nebo jinými zdravotními obtížemi toto oznámí ve vlastním zájmu personálu centra

  V prostorech RO je zakázáno:

1.    Vstup bez platné rezervace

2.    Chovat se hlučně, chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost vlastní i ostatních hostů nebo hlukem rušit klid ostatních hostů

3.    Volat o pomoc bez příčiny, používat záchranných pomůcek prostředků první pomoci

4.    Vstupovat do RO bez důkladného osprchování s použitím mýdla

5.    Kouřit ve všech prostorách RO

6.    Konzumovat v prostorech RCO  jakékoliv potraviny a alkoholické nápoje.

7.    Přinášet do prostoru RO skleněné (láhve) a ostré předměty jehly, špendlíky a pod

8.    Vstupovat do prostor centra se psy a jinými zvířaty

9.    Ničit jakýmkoliv způsobem zařízení v RO

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dne 1. 9. 2012